Helpu ffoaduriaid i ddeall eu hawliau
Dewis Iaith
 • Default
  Reset
 • Afrikaans
  Afrikaans
 • Albanian
  shqip
 • Amharic
  ኣማርኛ
 • Arabic
  عربي
 • Armenian
  Հայերէն
 • Azerbaijani
  آذربايجانجا ديلي
 • Basque
  euskara
 • Bengali
  বাংলা (baɛṅlā)
 • Belarusian
  Беларуская мова
 • Bosnian
  bosanski
 • Bulgarian
  български (bãlgarski)
 • Catalan
  català
 • Cebuano
  Sinugboanon
 • Chichewa
  Chicheŵa
 • Chinese Simplified
  中国简化
 • Chinese Traditional
  中國傳統
 • Corsican
  corsu
 • Croatian
  Hrvatski
 • Czech
  čeština
 • Danish
  dansk
 • Dutch
  Nederlands
 • English
  English
 • Esperanto
  Esperanto
 • Estonian
  eesti keel
 • Filipino
  filipino
 • Finnish
  suomi
 • French
  français
 • Frisian (West)
  Frysk
 • Galician
  Galego
 • Georgian
  ქართული (kʻartʻuli)
 • German
  Deutsch
 • Greek
  ελληνικά
 • Gujarati
  ગુજરાતી
 • Haitian Creole
  Kreyòl ayisyen
 • Hausa
  حَوْس
 • Hawaiian
  ʻōlelo Hawaiʻi
 • Hebrew
  עִבְרִית
 • Hindi
  हिन्दी
 • Hmong
  Hmong
 • Hungarian
  Hungarian magyaChichewar
 • Icelandic
  Íslenska
 • Igbo
  Igbo
 • Indonesian
  Bahasa Indonesia
 • Irish (Gaelic)
  Gaeilge
 • Italian
  italiano
 • Japanese
  日rus本語
 • Javanese
  baṣa Jawa
 • Kannada
  ಕನ್ನಡ
 • Kazakh
  Қазақ тілі
 • Khmer
  ភាសាខ្មែរ
 • Korean
  한국어
 • Kurdish
  Kurmanji
 • Kyrgyz
  قىرعىز
 • Lao
  ພາສາລາວ
 • Latin
  Lingua Latina
 • Latvian
  latviešu valoda
 • Lithuanian
  lietuvių kalba
 • Luxembourgish
  Lëtzebuergesch
 • Macedonian
  македонски
 • Malagasy
  Fiteny Malagasy
 • Malay
  Bahasa melayu
 • Malayalam
  മലയാളം
 • Maltese
  Malti
 • Maori
  te Reo Māori
 • Marathi
  मराठी
 • Mongolian
  Монгол
 • Myanmar (Burmese)
  ဗမာစကား
 • Nepali
  नेपाली
 • Norwegian
  norsk
 • Pashto
  پښتو
 • Persian
  فارسى
 • Polish
  polski
 • Portuguese
  português
 • Punjabi
  ਪੰਜਾਬੀ
 • Romanian
  limba
 • Russian
  Русский язык
 • Samoan
  Gagana Samoa
 • Scots Gaelic
  Gàidhlig
 • Serbian
  српски
 • Sesotho
  seSotho
 • Shona
  chiShona
 • Sindhi
  سنڌي
 • Sinhala
  සිංහල
 • Slovak
  slovenčina
 • Slovenian
  slovenščina
 • Somali
  af Soomaali
 • Spanish
  español
 • Sundanese
  Basa Sunda
 • Swahili
  Kiswahili
 • Swedish
  svenska
 • Tamil
  தமிழ்
 • Tajik
  тоҷики
 • Telugu
  తెలుగు
 • Thai
  ภาษาไทย
 • Turkish
  Türkçe
 • Ukrainian
  Українська
 • Urdu
  اردو
 • Uzbek
  أۇزبېك ﺗﻴﻠی o'zbek tili ўзбек тили
 • Vietnamese
  tiếng việt
 • Yiddish
  ײִדיש
 • Xhosa
  isiXhosa
 • Yoruba
  Yorùbá
 • Zulu
  isiZulu

Swyddi

Mae arnom eisiau cynorthwyo ffoaduriaid a cheiswyr lloches i ailadeiladu eu bywydau yng Nghymru. Mae gallu dod o hyd i swydd yn rhan bwysig o'r broses hon. Ni fydd gan bawb yr hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Llywodraeth y DU sy'n penderfynu pwy sy'n cael gweithio yng Nghymru. Cyn y gallwch weithio, bydd angen i chi fod wedi cael yr hawl i weithio a chael Rhif Yswiriant Gwladol.

Os nad oes gennych yr hawl i weithio yn y DU, dylai fod gennych yr hawl o hyd i wirfoddoli gydag elusen, Cyngor neu un o adrannau eraill y Llywodraeth. Ceir rhagor o wybodaeth am wirfoddoli ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

Mae'r adran hon o'r wefan yn egluro pwy sydd â'r hawl i weithio a ble y gellir dod o hyd i gymorth.

Accordion
Title
Ceiswyr lloches sy’n oedolion – yn disgwyl am benderfyniad
Body

Fel arfer, nid oes gan geiswyr lloches hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Efallai y byddwch yn gallu ennill yr hawl i weithio os bydd Llywodraeth y DU wedi cymryd mwy na 12 mis i benderfynu ar eich cais am loches. Rhaid ichi ddangos mai bai Llywodraeth y DU yw'r oedi. Dim ond ar gyfer swyddi sydd wedi’u cynnwys ar ‘Restr Galwedigaethau â Phrinder’Llywodraeth y DU y byddai’r hawl i weithio. Am y rhesymau hyn, ni fydd y rhan fwyaf o geiswyr lloches yn gallu gweithio oni bai eu bod yn cael eu cydnabod fel ffoaduriaid.

Os ydych yn gweithio yn y Deyrnas Unedig fel ceisiwr lloches heb i Lywodraeth y DU fod wedi rhoi'r hawl ichi weithio, byddwch yn torri'r gyfraith.

Tra byddwch yn disgwyl am benderfyniad ar eich cais am loches, gallwch gael help i ddysgu'r Gymraeg neu'r Saesneg. Gweler y dudalen ‘Addysg i bobl o bob oed’ am ragor o wybodaeth.

Os nad oes gennych yr hawl i weithio yn y DU, dylai fod gennych yr hawl o hyd i wirfoddoli gydag elusen, Cyngor neu un o adrannau eraill y Llywodraeth. Ceir rhagor o wybodaeth am wirfoddoli ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

 

Title
Ceiswyr lloches ifainc
Body

Fel arfer, nid oes gan geiswyr lloches hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Efallai y byddwch yn gallu ennill yr hawl i weithio os bydd Llywodraeth y DU wedi cymryd mwy na 12 mis i benderfynu ar eich cais am loches. Rhaid ichi ddangos mai bai Llywodraeth y DU yw'r oedi. Dim ond ar gyfer swyddi sydd wedi’u cynnwys ar ‘Restr Galwedigaethau â Phrinder’Llywodraeth y DU y byddai’r hawl i weithio. Am y rhesymau hyn, ni fydd y rhan fwyaf o geiswyr lloches yn gallu gweithio oni bai eu bod yn cael eu cydnabod fel ffoaduriaid.

Os ydych yn gweithio yn y Deyrnas Unedig fel ceisiwr lloches heb i Lywodraeth y DU fod wedi rhoi'r hawl ichi weithio, byddwch yn torri'r gyfraith.

Tra byddwch yn disgwyl am benderfyniad ar eich cais am loches, gallwch gael help i ddysgu'r Gymraeg neu'r Saesneg. Gweler y dudalen ‘Addysg i bobl o bob oed’ am ragor o wybodaeth.

Os nad oes gennych yr hawl i weithio yn y DU, dylai fod gennych yr hawl o hyd i wirfoddoli gydag elusen, Cyngor neu un o adrannau eraill y Llywodraeth. Ceir rhagor o wybodaeth am wirfoddoli ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

Title
Wedi cael statws ffoadur
Body

Ar ôl i chi gael eich cydnabod fel ffoadur, dylai fod gennych yr hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Mae sawl ffordd o chwilio am waith. Gellir dod o hyd i gyfleoedd gwaith trwy bapurau newydd lleol, gwefannau, asiantaethau swyddi neu drwy ymweld â ‘Chanolfan Byd Gwaith’. Mae Canolfannau Gwaith i'w cael yn y rhan fwyaf o drefi yng Nghymru. Os oes angen help arnoch i ddod o hyd i swydd gallech roi cynnig ar ymweld â'ch canolfan leol. Mae ‘Gyrfa Cymru’ yn cynnig cyngor ynghylch gyrfaoedd i bobl 16 oed a throsodd hefyd

Efallai y bydd angen i chi brofi i gyflogwr bod gennych yr hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch sut i brofi eich hawl i weithio ar wefan Llywodraeth y DU.

Dechrau o’r newydd

Bydd Llywodraeth Cymru yn lansio'r prosiect ‘Dechrau o’r Newydd: Integreiddio Ffoaduriaid’ yn 2019. Bydd yn rhoi cymorth i ffoaduriaid sy'n chwilio am swyddi yng Nghaerdydd, Abertawe, Casnewydd a Wrecsam. Bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru'n fuan i ddarparu mwy o wybodaeth.

Cyflogwyr

Rhaid i gyflogwyr drin eu gweithwyr yn gyfartal. Mae hyn yn golygu y dylai ffoaduriaid gael yr un cyflog â rhywun o Gymru os ydynt yn gwneud yr un gwaith. Mae hyn hefyd yn golygu y dylai dynion a menywod gael yr un cyflog am yr un swydd. Os ydych chi’n meddwl eich bod yn cael eich trin yn annheg, gallwch gael cyngor trwy’r ‘Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol’.

Rhaid i gyflogwyr dalu'r ‘Isafswm Cyflog Cenedlaethol’ i'r rhan fwyaf o'u gweithwyr. Yr isafswm cyflog y dylech ei gael ar gyfer eich gwaith yw hwn. Mae’r isafswm cyflog y byddech yn ei gael yn seiliedig ar eich oedran a'ch math o swydd. Caiff cyfraddau’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol eu hegluro ar wefan Llywodraeth y DU

Yn y rhan fwyaf o achosion bydd gennych yr hawliau canlynol wrth weithio i gyflogwr yn y Deyrnas Unedig:

 • Rhaid i chi gael cyflog sydd o leiaf yr un faint â’r ‘Isafswm Cyflog Cenedlaethol’
 • Rhaid i'ch cyflogwr beidio â gwneud didyniadau anghyfreithlon o'ch cyflog
 • Rhaid i chi gael slip cyflog sy'n egluro eich cyflog ac unrhyw ddidyniadau
 • Dylech gael rhestr o brif delerau ac amodau eich swydd
 • Mae gennych yr hawl i swm penodol o amser â thâl i ffwrdd o'r gwaith bob blwyddyn.
 • Mae gennych hawl i gymryd amser â thâl o’r gwaith ar gyfer absenoldeb gofal cynenedigol, mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu  
 • Rhaid caniatáu egwylion gorffwys dyddiol ac wythnosol i chi, ac fel arfer ni ellir eich gorfodi i weithio mwy na 48 awr yr wythnos
 • Ni ddylech gael eich diswyddo na'ch trin yn annheg yn y gwaith os byddwch yn troi'n ‘chwythwr chwiban’. Rhywun sy'n amlygu camwedd tybiedig yn ei weithle yw hwn.
 • Os ydych wedi bod yn gweithio i gyflogwr am o leiaf fis, rhaid i’r cyflogwr roi rhybudd i chi os ydych yn mynd i gael eich diswyddo
 • Os cewch eich diswyddo tra byddwch yn feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth yna rhaid i chi gael esboniad ysgrifenedig o'r rheswm gan eich cyflogwr
 • Os ydych yn weithiwr rhan-amser, dylai fod gennych yr un hawliau cytundebol â gweithiwr llawn-amser (mewn rôl debyg). Efallai na fyddwch yn derbyn yr un hawlogaethau.
 • Os ydych yn gyflogai cyfnod penodol, dylai fod gennych yr un hawliau cytundebol â chyflogai parhaol mewn rôl debyg
 • Mae gennych hawl i gyflwyno cais am drefniant gweithio hyblyg (Ar ôl chwe mis)

Ceir rhagor o wybodaeth am hawliau y gallwch ddisgwyl eu cael yn y gwaith ar wefan Cyngor Ar Bopeth

Cymwysterau

Efallai eich bod yn meddu ar gymwysterau neu brofiad mewn swydd benodol o'ch mamwlad. Os ydych am wneud yr un gwaith yng Nghymru, efallai y bydd angen i chi sicrhau bod eich cymwysterau presennol yn cael eu cydnabod gan sefydliadau yn y Deyrnas Unedig. Gall sefydliad o'r enw UK NARIC helpu gyda hyn ond efallai y bydd angen i chi dalu.Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch sut y gall UK NARIC helpu ar eu gwefan.

Yswiriant Gwladol

Os oes gennych swydd yn y Deyrnas Unedig, rhaid i chi dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol. I wneud hyn rhaid bod gennych Rif Yswiriant Gwladol. Os oes gennych hawl i weithio ond eich bod heb gael y rhif hwn, gallwch wneud cais am rif yn y ‘Ganolfan Byd Gwaith’. Ar ôl i chi gael eich rhif, rhaid i chi ei roi i'ch cyflogwr. Mae Cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn helpu i adeiladu eich mynediad at bensiwn y wladwriaeth a thâl mamolaeth neu dadolaeth. Mae hefyd yn ariannu gwasanaethau fel y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).

Os na allwch ddod o hyd i swydd, efallai y bydd angen i chi wneud cais am gymorth nawdd cymdeithasol (a elwir hefyd yn fudd-daliadau lles). Ewch at yr adran ‘Arian’ ar y wefan hon i gael rhagor o wybodaeth.

Title
Ceiswyr lloches a wrthodwyd
Body

Os yw eich cais am loches wedi'i wrthod, ni fydd gennych hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.

Os nad oes gennych yr hawl i weithio yn y DU, dylai fod gennych yr hawl o hyd i wirfoddoli gydag elusen, Cyngor neu un o adrannau eraill y Llywodraeth. Ceir rhagor o wybodaeth am wirfoddoli ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

Unwaith y gwrthodir lloches i chi, ni fyddwch yn gallu gweithio'n gyfreithlon na chael budd-daliadau lles. Gweler yr adran ‘Arian’ am ragor o wybodaeth am gymorth i geiswyr lloches a wrthodwyd.

Title
Ffoadur wedi’I ailsefydlu
Body

Os ydych wedi’ch ailsefydlu fel ffoadur, dylai fod gennych yr hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Mae sawl ffordd o chwilio am waith. Gellir dod o hyd i gyfleoedd gwaith trwy bapurau newydd lleol, gwefannau, asiantaethau swyddi neu drwy ymweld â ‘Chanolfan Byd Gwaith’. Mae Canolfannau Gwaith i'w cael yn y rhan fwyaf o drefi yng Nghymru. Os oes angen help arnoch i ddod o hyd i swydd gallech roi cynnig ar ymweld â'ch canolfan leol. Mae ‘Gyrfa Cymru’ yn cynnig cyngor ynghylch gyrfaoedd i bobl 16 oed a throsodd hefyd

Efallai y bydd angen i chi brofi i gyflogwr bod gennych yr hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch sut i brofi eich hawl i weithio ar wefan Llywodraeth y DU.

Dechrau o’r newydd

Bydd Llywodraeth Cymru yn lansio'r prosiect ‘Dechrau o’r Newydd: Integreiddio Ffoaduriaid’ yn 2019. Bydd yn rhoi cymorth i ffoaduriaid sy'n chwilio am swyddi yng Nghaerdydd, Abertawe, Casnewydd a Wrecsam. Bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru'n fuan i ddarparu mwy o wybodaeth.

Cyflogwyr

Rhaid i gyflogwyr drin eu gweithwyr yn gyfartal. Mae hyn yn golygu y dylai ffoaduriaid gael yr un cyflog â rhywun o Gymru os ydynt yn gwneud yr un gwaith. Mae hyn hefyd yn golygu y dylai dynion a menywod gael yr un cyflog am yr un swydd. Os ydych chi’n meddwl eich bod yn cael eich trin yn annheg, gallwch gael cyngor trwy’r ‘Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol’.

Rhaid i gyflogwyr dalu'r ‘Isafswm Cyflog Cenedlaethol’ i'r rhan fwyaf o'u gweithwyr. Yr isafswm cyflog y dylech ei gael ar gyfer eich gwaith yw hwn. Mae’r isafswm cyflog y byddech yn ei gael yn seiliedig ar eich oedran a'ch math o swydd. Caiff cyfraddau’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol eu hegluro ar wefan Llywodraeth y DU

Yn y rhan fwyaf o achosion bydd gennych yr hawliau canlynol wrth weithio i gyflogwr yn y Deyrnas Unedig:

 • Rhaid i chi gael cyflog sydd o leiaf yr un faint â’r ‘Isafswm Cyflog Cenedlaethol’
 • Rhaid i'ch cyflogwr beidio â gwneud didyniadau anghyfreithlon o'ch cyflog
 • Rhaid i chi gael slip cyflog sy'n egluro eich cyflog ac unrhyw ddidyniadau
 • Dylech gael rhestr o brif delerau ac amodau eich swydd
 • Mae gennych yr hawl i swm penodol o amser â thâl i ffwrdd o'r gwaith bob blwyddyn.
 • Mae gennych hawl i gymryd amser â thâl o’r gwaith ar gyfer absenoldeb gofal cynenedigol, mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu  
 • Rhaid caniatáu egwylion gorffwys dyddiol ac wythnosol i chi, ac fel arfer ni ellir eich gorfodi i weithio mwy na 48 awr yr wythnos
 • Ni ddylech gael eich diswyddo na'ch trin yn annheg yn y gwaith os byddwch yn troi'n ‘chwythwr chwiban’. Rhywun sy'n amlygu camwedd tybiedig yn ei weithle yw hwn.
 • Os ydych wedi bod yn gweithio i gyflogwr am o leiaf fis, rhaid i’r cyflogwr roi rhybudd i chi os ydych yn mynd i gael eich diswyddo
 • Os cewch eich diswyddo tra byddwch yn feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth yna rhaid i chi gael esboniad ysgrifenedig o'r rheswm gan eich cyflogwr
 • Os ydych yn weithiwr rhan-amser, dylai fod gennych yr un hawliau cytundebol â gweithiwr llawn-amser (mewn rôl debyg). Efallai na fyddwch yn derbyn yr un hawlogaethau.
 • Os ydych yn gyflogai cyfnod penodol, dylai fod gennych yr un hawliau cytundebol â chyflogai parhaol mewn rôl debyg
 • Mae gennych hawl i gyflwyno cais am drefniant gweithio hyblyg (Ar ôl chwe mis)

Ceir rhagor o wybodaeth am hawliau y gallwch ddisgwyl eu cael yn y gwaith ar wefan Cyngor Ar Bopeth

Cymwysterau

Efallai eich bod yn meddu ar gymwysterau neu brofiad mewn swydd benodol o'ch mamwlad. Os ydych am wneud yr un gwaith yng Nghymru, efallai y bydd angen i chi sicrhau bod eich cymwysterau presennol yn cael eu cydnabod gan sefydliadau yn y Deyrnas Unedig. Gall sefydliad o'r enw UK NARIC helpu gyda hyn ond efallai y bydd angen i chi dalu.Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch sut y gall UK NARIC helpu ar eu gwefan.

Yswiriant Gwladol

Os oes gennych swydd yn y Deyrnas Unedig, rhaid i chi dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol. I wneud hyn rhaid bod gennych Rif Yswiriant Gwladol. Os oes gennych hawl i weithio ond eich bod heb gael y rhif hwn, gallwch wneud cais am rif yn y ‘Ganolfan Byd Gwaith’. Ar ôl i chi gael eich rhif, rhaid i chi ei roi i'ch cyflogwr. Mae Cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn helpu i adeiladu eich mynediad at bensiwn y wladwriaeth a thâl mamolaeth neu dadolaeth. Mae hefyd yn ariannu gwasanaethau fel y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).

Os na allwch ddod o hyd i swydd, efallai y bydd angen i chi wneud cais am gymorth nawdd cymdeithasol (a elwir hefyd yn fudd-daliadau lles). Ewch at yr adran `Arian’ ar y wefan hon i gael rhagor o wybodaeth.