Helpu ffoaduriaid i ddeall eu hawliau
Dewis Iaith
 • Default
  Reset
 • Afrikaans
  Afrikaans
 • Albanian
  shqip
 • Amharic
  ኣማርኛ
 • Arabic
  عربي
 • Armenian
  Հայերէն
 • Azerbaijani
  آذربايجانجا ديلي
 • Basque
  euskara
 • Bengali
  বাংলা (baɛṅlā)
 • Belarusian
  Беларуская мова
 • Bosnian
  bosanski
 • Bulgarian
  български (bãlgarski)
 • Catalan
  català
 • Cebuano
  Sinugboanon
 • Chichewa
  Chicheŵa
 • Chinese Simplified
  中国简化
 • Chinese Traditional
  中國傳統
 • Corsican
  corsu
 • Croatian
  Hrvatski
 • Czech
  čeština
 • Danish
  dansk
 • Dutch
  Nederlands
 • English
  English
 • Esperanto
  Esperanto
 • Estonian
  eesti keel
 • Filipino
  filipino
 • Finnish
  suomi
 • French
  français
 • Frisian (West)
  Frysk
 • Galician
  Galego
 • Georgian
  ქართული (kʻartʻuli)
 • German
  Deutsch
 • Greek
  ελληνικά
 • Gujarati
  ગુજરાતી
 • Haitian Creole
  Kreyòl ayisyen
 • Hausa
  حَوْس
 • Hawaiian
  ʻōlelo Hawaiʻi
 • Hebrew
  עִבְרִית
 • Hindi
  हिन्दी
 • Hmong
  Hmong
 • Hungarian
  Hungarian magyaChichewar
 • Icelandic
  Íslenska
 • Igbo
  Igbo
 • Indonesian
  Bahasa Indonesia
 • Irish (Gaelic)
  Gaeilge
 • Italian
  italiano
 • Japanese
  日rus本語
 • Javanese
  baṣa Jawa
 • Kannada
  ಕನ್ನಡ
 • Kazakh
  Қазақ тілі
 • Khmer
  ភាសាខ្មែរ
 • Korean
  한국어
 • Kurdish
  Kurmanji
 • Kyrgyz
  قىرعىز
 • Lao
  ພາສາລາວ
 • Latin
  Lingua Latina
 • Latvian
  latviešu valoda
 • Lithuanian
  lietuvių kalba
 • Luxembourgish
  Lëtzebuergesch
 • Macedonian
  македонски
 • Malagasy
  Fiteny Malagasy
 • Malay
  Bahasa melayu
 • Malayalam
  മലയാളം
 • Maltese
  Malti
 • Maori
  te Reo Māori
 • Marathi
  मराठी
 • Mongolian
  Монгол
 • Myanmar (Burmese)
  ဗမာစကား
 • Nepali
  नेपाली
 • Norwegian
  norsk
 • Pashto
  پښتو
 • Persian
  فارسى
 • Polish
  polski
 • Portuguese
  português
 • Punjabi
  ਪੰਜਾਬੀ
 • Romanian
  limba
 • Russian
  Русский язык
 • Samoan
  Gagana Samoa
 • Scots Gaelic
  Gàidhlig
 • Serbian
  српски
 • Sesotho
  seSotho
 • Shona
  chiShona
 • Sindhi
  سنڌي
 • Sinhala
  සිංහල
 • Slovak
  slovenčina
 • Slovenian
  slovenščina
 • Somali
  af Soomaali
 • Spanish
  español
 • Sundanese
  Basa Sunda
 • Swahili
  Kiswahili
 • Swedish
  svenska
 • Tamil
  தமிழ்
 • Tajik
  тоҷики
 • Telugu
  తెలుగు
 • Thai
  ภาษาไทย
 • Turkish
  Türkçe
 • Ukrainian
  Українська
 • Urdu
  اردو
 • Uzbek
  أۇزبېك ﺗﻴﻠی o'zbek tili ўзбек тили
 • Vietnamese
  tiếng việt
 • Yiddish
  ײִדיש
 • Xhosa
  isiXhosa
 • Yoruba
  Yorùbá
 • Zulu
  isiZulu

Geirfa

Gwasgaru

Bydd ceiswyr lloches yn cael eu ‘gwasgaru’ i lety mewn Awdurdod Lleol yn y DU ar sail ‘dim dewis’. Bydd y gwasgaru'n digwydd ar ôl i geisiwr lloches gael ei roi mewn ‘Llety Cychwynnol’ am gyfnod byr. Mae llety gwasgaredig yn debygol o fod mewn ardal wahanol i'r llety cychwynnol a ddarperir.

Gall ceiswyr lloches gael eu symud i lety gwasgaredig gwahanol dros amser am amryw resymau.

Cam-drin Domestig

Gall hyn fod yn gam-drin corfforol, rhywiol neu seicolegol sy'n digwydd mewn perthynas, priodas neu o fewn y cartref. Gall hyn ddigwydd mewn unrhyw ddiwylliant neu gymuned. Mae'r cam-drin hwn yn digwydd i fenywod a dynion. Mae cam-drin domestig yn cael ei gymryd o ddifrif yng Nghymru ond yn aml ni hysbysir yn ei gylch.

Gallwch ddysgu mwy am gam-drin domestig a siarad gyda rhywun a all helpu ar y wefan Byw Heb Ofn.

Rheoliad Dulyn III

Mae hwn yn rhoi ffordd i bob un o aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd benderfynu ble y dylid penderfynu ar gais am loches. Efallai y bydd angen ei ddefnyddio os yw'r ceisiwr lloches wedi croesi sawl gwlad cyn cyrraedd y DU.

Gallai hyn olygu eich bod yn cael eich symud i un o aelod-wladwriaethau eraill yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r Rheoliad hefyd yn ystyried pwysigrwydd undod teuluol. Mae hyn yn golygu y gallai plant sy'n byw mewn aelod-wladwriaethau eraill gael eu haduno â rhieni neu deulu arall sy'n byw yn y DU trwy'r llwybr hwn.

Cynllun Dubs

Roedd y cynllun hwn yn ffordd ddiogel a chyfreithiol o sicrhau diogelwch yn y DU ar gyfer nifer fach o blant a oedd yn ceisio lloches ac a oedd yn byw mewn gwersylloedd yn Ewrop.

Deddf Cydraddoldeb 2010

Mae hon yn ddeddf bwysig i atal pobl rhag cael eu trin yn annheg oherwydd eu cefndir. Rhaid i bob cyngor, Llywodraeth Cymru, yr Heddlu a sefydliadau eraill gefnogi cydraddoldeb i bawb. Rhaid iddynt hybu cysylltiadau da rhwng pobl o wahanol gefndiroedd. Rhaid iddynt hefyd geisio atal gwahaniaethu.

Gwybodaeth am yr hyn y mae’r ddeddf hon yn ei olygu i chi

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Mae cyrsiau ESOL yn helpu pobl sy'n ceisionoddfa i ddysgu Saesneg. Mae hyn yn eich helpu i fyw'n annibynnol, i gael mynediad at waith neu addysg, ac i gyfathrebu â phobl leol.

Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR)

Mae'r Confensiwn yn rhan o gyfraith ryngwladol ac mae'n rhoi hawliau i unigolion, y gellir eu cadarnhautrwy lysoedd barn y DU os bydd angen. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hawliau sydd yn y Confensiwn yma:

https://www.echr.coe.int/Documents/Simplified_Conv_ENG.pdf

Aduno Teuluoedd

Mae hon yn ffordd i bobl y rhoddwyd statws ffoadur neu ddiogelwch dyngarol iddynt ddod â'u priod neu blant dibynnol i ymuno â nhw yn y DU. Gall teuluoedd gael eu gwahanu'n hawdd gan wrthdaro ac erledigaeth, sy'n achosi straen. Mae Aduniad Teuluol yn cynnig ffordd o gynorthwyo teuluoedd i ddod yn ôl at ei gilydd.

Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod

Mae anffurfio organau cenhedlu benywod yn golygu triniaeth lle mae organau cenhedlu benywod yn cael eu torri, eu hanafu neu eu newid yn fwriadol, ond lle nad oes unrhyw reswm meddygol dros wneud hynny. Mae sawl enw ar hyn, gan gynnwys ‘torri’, ‘sunna’, ‘gudniin’, ‘halalays’, ‘tahur’, ‘megrez’, neu ‘khitan’.

Gall hyn niweidio iechyd menywod a merched yn ddifrifol. Gall hefyd achosi problemau hirdymor gyda rhyw, geni plant ac iechyd meddwl.

Mae anffurfio organau cenhedlu benywod yn anghyfreithlon yn y DU. Mae'n drosedd cyflawni gweithred anffurfio organau cenhedlu benywod (gan gynnwys mynd â phlentyn dramor er mwyn i hyn allu digwydd). Mae hefyd yn drosedd helpu unrhyw un sy'n gyflawni gweithred anffurfio organau cenhedlu benywod, neu fethu ag amddiffyn merch yr ydych chi'n gyfrifol amdani. Gall unrhyw un sy'n cyflawni gweithred anffurfio organau cenhedlu benywod dreulio 14 mlynedd yn y carchar. Gall unrhyw un a geir yn euog o fethu ag amddiffyn merch rhag triniaeth anffurfio organau cenhedlu benywod wynebu 7 mlynedd yn y carchar.

Gwybodaeth am yr hyn y dylech ei wneud os ydych yn meddwl eich bod chi mewn perygl o ddioddef triniaeth Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod.

Dechrau’n Deg

Rhaglen addysg y ‘Blynyddoedd cynnar’ a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant dan 4 oed.