Helpu ffoaduriaid i ddeall eu hawliau
Dewis Iaith
 • Default
  Reset
 • Afrikaans
  Afrikaans
 • Albanian
  shqip
 • Amharic
  ኣማርኛ
 • Arabic
  عربي
 • Armenian
  Հայերէն
 • Azerbaijani
  آذربايجانجا ديلي
 • Basque
  euskara
 • Bengali
  বাংলা (baɛṅlā)
 • Belarusian
  Беларуская мова
 • Bosnian
  bosanski
 • Bulgarian
  български (bãlgarski)
 • Catalan
  català
 • Cebuano
  Sinugboanon
 • Chichewa
  Chicheŵa
 • Chinese Simplified
  中国简化
 • Chinese Traditional
  中國傳統
 • Corsican
  corsu
 • Croatian
  Hrvatski
 • Czech
  čeština
 • Danish
  dansk
 • Dutch
  Nederlands
 • English
  English
 • Esperanto
  Esperanto
 • Estonian
  eesti keel
 • Filipino
  filipino
 • Finnish
  suomi
 • French
  français
 • Frisian (West)
  Frysk
 • Galician
  Galego
 • Georgian
  ქართული (kʻartʻuli)
 • German
  Deutsch
 • Greek
  ελληνικά
 • Gujarati
  ગુજરાતી
 • Haitian Creole
  Kreyòl ayisyen
 • Hausa
  حَوْس
 • Hawaiian
  ʻōlelo Hawaiʻi
 • Hebrew
  עִבְרִית
 • Hindi
  हिन्दी
 • Hmong
  Hmong
 • Hungarian
  Hungarian magyaChichewar
 • Icelandic
  Íslenska
 • Igbo
  Igbo
 • Indonesian
  Bahasa Indonesia
 • Irish (Gaelic)
  Gaeilge
 • Italian
  italiano
 • Japanese
  日rus本語
 • Javanese
  baṣa Jawa
 • Kannada
  ಕನ್ನಡ
 • Kazakh
  Қазақ тілі
 • Khmer
  ភាសាខ្មែរ
 • Korean
  한국어
 • Kurdish
  Kurmanji
 • Kyrgyz
  قىرعىز
 • Lao
  ພາສາລາວ
 • Latin
  Lingua Latina
 • Latvian
  latviešu valoda
 • Lithuanian
  lietuvių kalba
 • Luxembourgish
  Lëtzebuergesch
 • Macedonian
  македонски
 • Malagasy
  Fiteny Malagasy
 • Malay
  Bahasa melayu
 • Malayalam
  മലയാളം
 • Maltese
  Malti
 • Maori
  te Reo Māori
 • Marathi
  मराठी
 • Mongolian
  Монгол
 • Myanmar (Burmese)
  ဗမာစကား
 • Nepali
  नेपाली
 • Norwegian
  norsk
 • Pashto
  پښتو
 • Persian
  فارسى
 • Polish
  polski
 • Portuguese
  português
 • Punjabi
  ਪੰਜਾਬੀ
 • Romanian
  limba
 • Russian
  Русский язык
 • Samoan
  Gagana Samoa
 • Scots Gaelic
  Gàidhlig
 • Serbian
  српски
 • Sesotho
  seSotho
 • Shona
  chiShona
 • Sindhi
  سنڌي
 • Sinhala
  සිංහල
 • Slovak
  slovenčina
 • Slovenian
  slovenščina
 • Somali
  af Soomaali
 • Spanish
  español
 • Sundanese
  Basa Sunda
 • Swahili
  Kiswahili
 • Swedish
  svenska
 • Tamil
  தமிழ்
 • Tajik
  тоҷики
 • Telugu
  తెలుగు
 • Thai
  ภาษาไทย
 • Turkish
  Türkçe
 • Ukrainian
  Українська
 • Urdu
  اردو
 • Uzbek
  أۇزبېك ﺗﻴﻠی o'zbek tili ўзбек тили
 • Vietnamese
  tiếng việt
 • Yiddish
  ײִדיש
 • Xhosa
  isiXhosa
 • Yoruba
  Yorùbá
 • Zulu
  isiZulu

Covid-19

beth sydd angen i chi ei wybod?

Gallwch gael gafael ar yr holl wybodaeth a chyngor diweddaraf am y coronafeirws yma:

https://covid.reciteme.com/nhs-novel/

Gallwch ledaenu'r feirws hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw symptomau. Mae’n bosibl y bydd gan bobl sy'n sâl beswch neu dymheredd uchel.

 Os oes arnoch angen unrhyw driniaeth i symptomau coronafeirws, ni fydd yn rhaid i chi dalu. Nid oes angen i chi boeni, ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu â Llywodraeth y DU.

Cysylltwch â '999' os oes angen sylw meddygol brys arnoch.

Hefyd, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi llunio llyfryn cymorth am y coronafeirws. Mae ar gael mewn sawl iaith wahanol:

 https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/coronavirus-resources/public-information-posters/covid-19-multilingual-help-booklet/

 

Mae 'Doctors of the World ' wedi darparu gwybodaeth mewn llawer o wahanol ieithoedd:

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/#

Accordion
Title
Iechyd Meddwl
Body

Llinell gymorth iechyd meddwl ar gyfer Cymru yw C.A.L.L.. Mae'n gweithredu 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae'n cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a chefnogaeth yn ystod argyfwng y coronafeirws.

 

Os oes arnoch chi angen siarad â rhywun, gallwch ffonio'r rhif ffôn di-dâl isod:

 0800 132 737 neu;

Tecstiwch 'Help ' i 81066

I gael gwybodaeth am unrhyw gymorth arall sydd ar gael, ewch i'r wefan hon:

http://www.callhelpline.org.uk/

 

Mae 'Doctors of the World ' wedi darparu gwybodaeth mewn llawer o wahanol ieithoedd:

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/wellbeing-guidance/#

Title
Tai
Body

Yn ystod argyfwng Covid-19, dylai eich awdurdod lleol ddarparu llety ar gyfer ceiswyr lloches a wrthodwyd neu unrhyw un sy'n ddigartref gyda 'Dim hawl i gael arian cyhoeddus'.

 Defnyddiwch y dudalen 'Eich ardal leol' i gael gwybod sut i gysylltu â'ch awdurdod lleol i gofrestru am lety. 

Ni ddylid rhannu eich gwybodaeth â'r Llywodraeth Deyrnas Unedig.

Title
Addysg i bob oed
Body

Yn ystod argyfwng Covid-19, mae ysgolion ar gau a gofynnir i blant ddysgu gartref. Os nad oes gennych fynediad at y dechnoleg sydd ei hangen arnoch i wneud hyn, dylai eich awdurdod lleol allu eich helpu. Defnyddiwch y dudalen 'Eich ardal leol' i gael gwybod sut i gysylltu â'ch awdurdod lleol i gael gafael ar y dechnoleg gywir.

Prydau ysgol am ddim

Mae mynediad at brydau ysgol am ddim yn debygol o fod yn wahanol yn ystod argyfwng Covid-19. Bydd pob awdurdod lleol yn penderfynu sut i wneud yn siŵr y gall ceiswyr lloches gael gafael ar arian i fwydo eu plant. Defnyddiwch y dudalen 'Eich ardal leol' i gael gwybod sut i gysylltu â'ch awdurdod er mwyn cael prydau ysgol am ddim.

Dysgu Saesneg

Mae rhai adnoddau yn parhau i fod ar gael i'r rhai sy'n ceisio dysgu Saesneg. Gellir dod o hyd i'r adnoddau hyn yma:

Headway ar-lein www.elt.oup.com . Mae’n rhad ac am ddim ac mae’r cwrs ar lefel mynediad 1 hyd at lefel 2

Cyrsiau ESOL (dechreuwyr) https://www.esolcourses.com/content/topicsmenu/beginners.html

https://en.diglin.eu/

Title
Cyfraith Lloches
Body

Yn ystod argyfwng Covid-19, mae rhai o'r prosesau ceisio lloches wedi newid neu wedi cael eu hatal dros dro. Bydd achos pob unigolyn yn wahanol. Mae'n bwysig nad ydych yn anwybyddu llythyrau swyddogol. Gofynnwch am gyngor cyfreithiol personol gan gynghorydd cyfreithiol.

Title
Swyddi
Body

Yn ystod argyfwng Covid-19, mae Llywodraeth y DU yn gweithredu Cynllun Cadw Swyddi i atal pobl rhag colli eu swyddi.

https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme.cy

Title
Diffyg Fitamin D
Body

Ar hyn o bryd rydym yn cynghori pobl i aros gartref. Ar gyfer y mwyafrif, bydd hyn yn golygu bod y tu mewn am ran helaeth o'r diwrnod, a gallai hyn olygu nad yw pobl yn cael digon o fitamin D o fod allan yn yr heulwen.  

Mae fitamin D yn helpu i gadw esgyrn, dannedd a chyhyrau yn iach. Mae hefyd yn chwarae rhan bwysig yn y system imiwnedd, sy'n helpu ein cyrff i frwydro yn erbyn heintiau.

Mae'r risg o fod â diffyg fitamin D yn uwch ymysg grwpiau penodol, fel menywod beichiog, babanod a phlant ifanc. Gallai hyn fod yn wir am bobl sydd â chroen tywyllach hefyd, gan nad yw eu cyrff yn gallu gwneud cymaint o fitamin D.

Rydym yn argymell yn gryf y dylai pobl yn y grwpiau canlynol gymryd atchwanegiad dyddiol yn cynnwys 10 microgram o fitamin D.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

https://llyw.cymru/cyngor-fitamin-d-i-bawb-coronafeirws  

Title
Pryd i wneud cais am brawf
Body

Gwneud cais am brawf

Cyn gwneud cais am brawf, rhaid bod gennych symptomau. Gallai hyn fod yn beswch cyson newydd. Gallai fod yn dymheredd uchel. Neu mae’n bosibl eich bod wedi colli’ch synnwyr blasu neu arogli neu wedi sylwi ar newid ynddynt.

Os byddwch yn datblygu un o'r symptomau hyn dilynwch y canllawiau hunanynysu

Gwnewch gais am brawf ar-lein (y GIG).

Gallwch wneud cais i chi eich hun neu i unrhyw un yn eich cartref sydd â symptomau. Os nad oes profion ar gael, rhowch gynnig eto yn nes ymlaen gan fod profion yn dod ar gael yn ystod y dydd.

Gallwch hefyd ffonio 119 (rhwng 7am ac 11pm).

Gall pobl sydd â nam ar y clyw neu’r lleferydd ffonio 18001 119. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i’ch helpu wrth archebu prawf ac wrth gael y prawf.

Defnyddiwch y gwasanaeth coronafeirws 111 ar-lein os ydych chi’n teimlo na allwch ymdopi â’ch symptomau gartref. Gellir defnyddio’r gwasanaeth hefyd os yw eich cyflwr yn gwaethygu neu os nad yw’r symtpomau yn gwella ar ôl 7 diwrnod.

Ar gyfer argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Dewisiadau profi

Mae’n bosibl y cewch ddewis sut i gael y prawf. Gallech gael prawf mewn canolfan brofi drwy ffenest y car neu mewn uned brofi symudol. Mae profion yn cael eu cynnal hefyd mewn unedau profi lleol neu yn y cartref os ydych yn weithiwr hanfodol.

Yng Nghymru, mae profion yn cael eu cynnal naill ai drwy gymryd un swab sych o gefn y gwddf, neu drwy gymryd swab o’r gwddf a’r trwyn.

Canlyniadau profion

Wrth archebu eich prawf, byddwch yn cael rhagor o wybodaeth am sut y byddwch yn cael y canlyniad. Dylech gael canlyniad eich prawf o fewn 72 awr.

Ffoniwch 119 os ydych chi’n cael trafferth cael eich canlyniadau. Gall pobl sydd â nam ar y clyw neu’r lleferydd ffonio 18001 119. Mae’r ganolfan gyswllt ar agor o 7am tan 11pm.

 

Ewch i'r wefan isod os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os bydd angen cyngor arnoch pan gewch ganlyniad eich prawf. Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer unigolion sydd wedi cael prawf am haint COVID-19

Title
Lawrlwytho'r ap COVID-19
Body

Mae angen inni atal y coronafeirws rhag lledaenu drwy gynnal profion ac olrhain cysylltiadau. Dull o reoli lledaeniad clefydau heintus yw olrhain cysylltiadau. Efallai y bydd rhaid i chi ateb cwestiynau am faterion preifat, ond i ddiogelu iechyd pobl y gwneir hyn.

 

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o'n rhaglen Profi Olrhain Diogelu. Bydd yr ap yn rhoi gwybod ichi os ydych wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â’r coronafeirws.

 

Mae'r ap yn eich galluogi i roi gwybod am eich symptomau, archebu prawf coronafeirws a chofnodi ble y gallech fod wedi cwrdd â phobl eraill.

 

Bydd yr ap yn helpu'r GIG i ddeall a yw'r feirws yn lledaenu yn eich ardal. Gall awdurdodau lleol ymateb wedyn er mwyn ei rwystro rhag lledaenu ymhellach, ac achub bywydau.

 

Mae'r ap yn diogelu eich preifatrwydd wrth wneud hyn. Ni fydd y llywodraeth yn gallu gweld ble rydych chi na beth rydych wedi bod yn ei wneud.

 

Mae'r ap ar gael i'w lawrlwytho o’r Apple app store neu’r Google Play store.

 

Drwy lawrlwytho’r ap a’i ddefnyddio gallwch helpu i gadw’ch teulu a'ch ffrindiau yn ddiogel. Po fwyaf o bobl sy'n defnyddio'r ap, y mwyaf yw ein siawns o leihau lledaeniad y feirws.

 

Sut mae'r ap yn gweithio?

 

Mae'r ap yn defnyddio’r nodwedd cofnodi cysylltiad (‘exposure logging’) ar eich ffôn clyfar i weld a ydych wedi treuluamser yn agos at bobl sydd â’r coronafeirws.

 

Rhaid i’ch Bluetooth fod ymlaen. Ni fydd hyn yn dreth ar y batri gan fod yr ap yn defnyddio Bluetooth ynni isel.

 

Bydd yn defnyddio ardal eich cod post i ddweud wrthych a oes risg yn eich ardal. Pan fyddwch yn lawrlwytho'r ap gofynnir ichi roi gwybod i GIG Cymru beth yw 4 llythyren a rhif cyntaf eich cod post.
 

Eich preifatrwydd a’ch data personol

 

Ni fydd yr ap yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch nac yn olrhain eich lleoliad. Mae'r ap yn defnyddio IDs unigryw ar hap i ganfod defnyddwyr eraill yr ap fel y gellir anfon rhybuddion. Mae defnyddio'r IDs hyn ar hap yn golygu bod y rhyngweithio rhyngoch chi a defnyddwyr eraill yr ap yn parhau'n breifat. Mae'r holl gofnodion, fel dyddiad, amser a pha mor agos ydych chi at ddefnyddwyr eraill, yn cael eu storio ar eich ffôn chi yn unig.